səhifə_banneri

Xəbərlər

Maqnit Muncuqlar haqqında Populyar Elm Bilikləri

Maqnetik muncuqlar əsasən immun diaqnoz, molekulyar diaqnostika, zülalların təmizlənməsi, hüceyrə çeşidlənməsi və digər sahələrdə istifadə olunur.

İmmunodiaqnoz: İmmunomaqnit muncuqları maqnit hissəciklərindən və aktiv funksional qrupları olan materiallardan ibarətdir.Zülal liqandları (antigenlər və ya antikorlar) maqnit muncuqlarının funksional qruplarına kovalent şəkildə bağlanır və sonra maqnit muncuq protein komplekslərindən istifadə edərək immunoassay aparılır.

xəbərlər3
xəbərlər4

Molekulyar diaqnostika (nuklein turşusunun çıxarılması): Nuklein turşusunu adsorbsiya edə bilən səth qrupları olan nanoölçülü maqnit muncuqları bir maqnit sahəsi ilə ayrıla və adsorbsiya edilə bilər və sonra şablon nuklein turşusu əldə etmək üçün elüsiya edilə bilər.

Proteinin təmizlənməsi: Çapraz bağlı agaroza maqnit muncuqların səthində rekombinant birləşmə zülalı A/G ilə kovalent şəkildə birləşdi, ProteinA/G-nin spesifik bağlayıcı zülalı və nəhayət təmizlənmiş antikorları əldə etmək üçün elüsiya edildi.

İmmun Diaqnoz və Molekulyar Diaqnoz:

Maqnit muncuqların əsas tətbiqlərindən biri, xəstəliyin dəqiq aşkarlanması üçün əvəzedilməz vasitələrə çevrildiyi immun diaqnozdur.Maqnit muncuqların unikal xüsusiyyəti onların xəstə nümunələrindən xüsusi antigenləri və ya antikorları tutmaq və ayırmaq, diaqnostik prosesi asanlaşdırmaq qabiliyyətindən irəli gəlir.Tədqiqatçılar maqnit muncuqlarının funksional qruplarına antigenlər və ya antikorlar kimi zülal liqandlarını kovalent şəkildə birləşdirərək immunoanalizləri effektiv və yüksək dəqiqliklə həyata keçirə bilərlər.Başqa bir maraqlı sahə olan molekulyar diaqnostika maqnit muncuqlarının istifadəsindən böyük fayda gətirir.Son illərdə məşhurlaşan molekulyar diaqnostika üsulları ilə maqnit muncuqları bioloji nümunələrdən DNT və ya RNT kimi nuklein turşularının təcrid edilməsində və çıxarılmasında mühüm rol oynayır.Bu muncuqlar möhkəm dayaq rolunu oynayır, hədəf molekulların səmərəli tutulmasını və təmizlənməsini asanlaşdırır.Bu qabaqcıl yanaşma alimlərə daha dəqiq və etibarlı diaqnostikaya nail olmaq imkanı verib və bu, xəstələrin daha yaxşı nəticələrinə gətirib çıxarıb.

Zülalların təmizlənməsi və hüceyrə çeşidlənməsi:

Maqnit muncuqlar həmçinin dərmanların hazırlanmasında və biokimya tədqiqatlarında mühüm proses olan zülalların təmizlənməsində geniş istifadə olunur.Xüsusi liqandları muncuqlara birləşdirərək, tədqiqatçılar yüksək təmizlik və məhsuldarlıqla hədəf zülalları seçici şəkildə bağlaya və çıxara bilərlər.Bu təmizləmə üsulu ümumi tədqiqat prosesini əhəmiyyətli dərəcədə sürətləndirir, alimlərə zülalları daha ətraflı şəkildə təhlil etmək və öyrənmək imkanı verir.Müxtəlif tibbi və tədqiqat proqramlarının mühüm komponenti olan hüceyrə çeşidlənməsi maqnit muncuqlarının əhəmiyyətli dərəcədə faydalandığı başqa bir sahədir.Biomarkerlər və ya antikorlarla birləşdirilən bu muncuqlar müxtəlif hüceyrə populyasiyalarının təcrid olunmasını və təsnifatını asanlaşdırır.Bir maqnit sahəsindən istifadə etməklə alimlər hüceyrələri fiziki və funksional xüsusiyyətlərinə görə səmərəli şəkildə çeşidləyə və ayıra bilərlər.Bu texnikanın asanlığı və dəqiqliyi xərçəngin inkişafı və immun reaksiya kimi mürəkkəb hüceyrə proseslərini anlamaqda tədqiqat səylərini gücləndirdi.

xəbərlər5
xəbərlər6

Göndərmə vaxtı: 25 iyun 2023-cü il